test

test

مرحبا بكم في عیادة جراحة التجمیل Berkei Aesthetic Surgery!
الدكتورة یولیا بیركاي طبیبة اختصاصیة في الجراحة التجمیلیة، وقد أجرت في الخمس عشرة سنة الأخیرة حوالي 4,500 عملیة
جراحیة تجمیلیة. یشمل تخصص الجراحات التجمیلیة (ما یسمى بعملیات التّجمیل) والجراحة الجمالیة والترمیم یّة التي نوفّرھا لكم
جمیع أعضاء الجسم. یسعدنا أن نُجري لكم ھذه العملیات: